"

Rezerwat przyrody obejmujący skalny Wąwóz Homole oraz Czajakową Skałę i boczną część dolinki Koniowskiego Potoku w Małych Pieninach. Założony w 1963 rezerwat im. Jana Wiktora ma powierzchnię 58,6 ha i położony jest na obszarze wsi Jaworki. Głównym celem jego powstania była ochrona krajobrazu i cennych osobliwości przyrody nieożywionej i ożywionej." (Szczawnica pokoje) przy Wąwozie Homole to apartament na Szczycie

czytaj dalej (wikipedia) >>

 

Strona z Akceptacją Cookies
loga apartamentów w szczawnicy. #wybieramPieniny, wybieram pieniny